חני דינור – שרים משוררים 12.08.22 -אולם מופעים מטה אשר כברי