כרטיס מבצע עכו העתיקה ,אולמות האבירים והאתרים ההיסטוריים