אולם מופעים מטה אשר כברי -קובי אשרת - הללויה לעולם