פסטיבל דרך גוף במתכונת מיוחדת בפעם ה #5 בכפר המחול