שמחים ומתרגשים לבשר שהגלריה בלוחמי הגטאות חוזרת לפעילות .