תערוכה נועה לוין חריף || גוף הימים- גלריית לוחמי הגטאות