תחרות חצי איש ברזל - GALILEEMAN 113km וטריאתלון מטה אשר 24-25.4.2020.