מבארוק עד ביורק מסע מוסיקלי אופראי באולמות האבירים