בקרוב באולם מופעים מטה אשר כברי נפגשים לתרבות בצוותא