טיול בעקבות הדבש בפקיעין עם מורת הדרך איילת בר מאיר