המצודה – Music In Akko – הבית של המוסיקה בצפון – מיזם חורף