זומו -13.5-02.07 המוזיאון הנייד הראשון בישראל מגיע לנהריה!