סיורי "אולמות מספרים"בחנוכה אולמות האבירים בעכו העתיקה