הופעות הקרובות בכפר המחול הבינלאומי, בגעתון להקת המחול הקיבוצית.