יורם קליינר בתערוכה דמויות-לא-דמויות בגלריה קיבוץ לוחמי הגטאות