קובי סיבוני – עודף חומר תערוכה חדשה בגלריית לוחמי הגטאות