המצודה Music In Akko – הבית של המוסיקה בצפון – מחממים את חורף