תזמורת ירושלים מזרח ומערב בקונצרט "דיוקן אמן /תחנות בזמן"