המרכז למוסיקה קשת אילון -קורס הקיץ הבינלאומי לנגני כלי קשת