המרכז למוסיקה קשת אילון -קורס הקיץ הבינלאומי 24 ביולי – 11 באוגוסט