חגי תישרי באכזיב הקסומה ,טרק ים אכזיב - ים של חוויות